Management voor fysieke veiligheid


Meer veiligheid is ons doel

Eis ergon richt zich op organisatie-vraagstukken waarbij veiligheid centraal staat.

Veiligheid / de definitie: 
praktisch invulling geven aan veiligheid binnen uw organisaties, vanuit de doelstellingen van de opdrachtgever / uw organisatie


Dankzij onze achter­grond bin­nen fysieke vei­ligheid, risico– en cri­sis­man­age­ment weten we welke aanpak het beste bij uw organisatie past. Op diverse terreinen kun u ons inzetten. Variërend van adviestrajecten en interim-opdrachten in veiligheidsregio´spro­ject­man­agement en inhoudelijke ondersteuning van veiligheidsprojecten, tot trainingen en opleidingen. Samen met onze netwerkpart­ners kun­nen we u desgewenst een ­team lev­eren waarmee we een project, van plan van aan­pak tot en met imple­men­tatie, voor u kun­nen realiseren.

Opleiden, trainen & oefenen
BHV organisatie
E-learning

Maatwerk & deskundigheid

U zoekt . . . 

 • tijdelijk versterking van uw management
 • onafhankelijke begeleiding bij een koerswijziging
 • innovatieve oplossingen
 • opleiding en trainingWij bieden u . . .

 • passende en snel inzetbare capaciteit
 • enthousiasme en bedrijfsmatige inzet
 • bekendheid met verschillende branches
 • de benodigde deskundigheid en ervaring
 • maatwerk

Onze aanpak . . .

 • creatief
 • praktisch
 • haalbaar
 • risico’s benoemen, kansen benutten
 • zo eenvoudig mogelijk