Producten & diensten


Eis ergon voert vooral opdrachten uit voor brandweerorganisaties en veiligheidsregio‘s en is actief in de zorg.

Eis ergon heeft een (maatwerk-) aanpak voor de inrichting van de BHV-organisatie in zorginstellingen en ziekenhuizen ontwikkeld. 
De zorg voor de veiligheid van bewoners/patiënten/bezoekers en medewerkers staat vanzelfsprekend centraal. De inrichting van de BHV-organisatie, ook qua opleiding, training en oefening, wordt afgestemd op de reeds in het gebouw aanwezige veiligheidsvoorzieningen.* 

Door optimaal gebruik te maken van de in het gebouw aanwezige veiligheidsvoorzieningen kan een (vaak in omvang beperkte) BHV-organisatie zeer effectief optreden. 

`We hebben een nieuwe aanpak voor de bedrijfshulpverlening in zorginstellingen. De veiligheid voor patiënt, bezoeker en medewerker staat centraal. We laten zien wat een brand doet en hoe je de gevolgen van brand kunt beperken. Dan heb je tijd om te ontruimen. Dat alles in een training van twee uur tijd. De hulpverlener kan zich vooral op de patiënt richten. Veel efficiënter en menselijker.’

Meer hierover op BHVzorsector.nl.